Electra CG

Electra CG

celotelový galvanický kúpeľ, je prístroj určený k aplikácii liečebného prúdu z vodného prostredia na horné a dolné končatiny. Pri prietoku prúdu z končatiny do končatiny sa objavuje polarizácia tkanív, ktorú je možné považovať za vnútrobunečnú i mimobunečnú prechodnú poruchu dynamickej metabolickej rovnováhy. Pri tejto poruche zasahuje organizmus neurohumorálne riadenou reakciou. Prejavom tejto polarizácie je v prvom rade hyperémia prevažne vo vlásočnicovej oblasti.
Celotelový galvanický kúpeľ sa najčastejšie indikuje pri:
 • postihnutí nervovej sústavy, ako sú vertebrogénne bolestivé syndrómy, neuralgie, polyneuritídy, chabé obrny a stavy zvýšenia či zníženia dráždivosti motorických a senzitívnych nervov
 • degeneratívnych a chronických zápalových ochoreniach pohybovopodporného systému, predovšetkým pri postihnutí malých kĺbov rúk a nôh, svalovom reumatizme a ostatných formách mikrokĺbového reumatizmu poúrazových stavoch
 • vazoneurózach, kŕčoch lýtkového svalstva, syndróme nepokojných nôh, neskorších štádiách Sudeckovej atrofie a pri znížení tonusu svalstva končatín
Celkový upokojujúci účinok majú tzv. klesajúce prúdy, keď horné končatiny sú zapojené na kladný a dolné na záporný pól zdroja. Pri opačnom zapojení má aplikácia dráždivý účinok na vegetatívne nervstvo.

Technické parametre

Maximálny objem vane 450 l
Užitočný objem vane 320 l
Doba plnenia: užitočný objem 3,7 min
Doba vyprázdnenia: užitočný objem 2,7 min
Presnosť merania teploty vody +- 2,5 °C
Prívodteplej a studenej vody 2x1"
Maximálna teplota prívodu teplej vody 60°C
Príkon 50 VA
Napájanie 230 V / 50(60) Hz
Hmotnosť 126 kg
Rozmery v mm (d x š x v) 2500 x 960 x 920-945
Presnosť merania prúdu +/- 10% z plného rozsahu
Presnosť merania času +/- 5s / hod.
Regulácia pracovného prúdu  krok 2 mA
Rýchlosť zmeny prúdu max.  100 mA/s
Rozsah prúdu 0 - 1200 mA
Počet elektród 9
Možnosť voľby polarity zdroja každá elektróda
Signalizácia polarity pri každej elektróde
Maximálne výstupné napätie 24 V
Typ ochrany pred úrazom el. prúdom trieda I
Stupeň ochrany krytom IP 54

Subaqálna masáž - doplnkové vybavenie

Napájanie 3x400 V / 50 (60) Hz
Príkon 1150 VA
Typ ochrany pred úrazom el. prúdom trieda I
Stupeň ochrany krytom IP 54
Presnosť merania tlaku +- 0,02MPa
Tlak v masážnej hadici 0,18 - 0,47 MPa
Max. prietok čerpadla 135 l/min

Druhy prúdov

 • G - jednosmerný prúd
 • SM - sinus monofázam jednosmerne usmernená sínusovka 50 Hz
 • SD - sinus difáza, dvojcestne usmernená sínusovka 100 Hz
 • SC - sinus krátka perióda (CP), 1sec MF + 1 sec DF
 • SL sinus dlhá perióda (LP), 5 sec MF + 10 sec DF zmena 1 sec
 • FM - faradayov priebeh MF
 • FD - faradayov priebeh DF
 • FC - faradayov priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • FL - faradayov priebeh s pomalým prepínaním MF-DF
 • TM - trojuholníkový priebeh MF
 • TD - trojuholníkový priebeh DF
 • TC - trojuholníkový priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • TL - trojuholníkový priebeh s pomalým prepínaním MF-DF
 • CM - pílový priebeh MF
 • CD - pílový priebeh DF
 • CC - pílový priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • CL - pílový priebeh s pomalým prepínaním MF-DF

Výbava a funkcie

OVLÁDANIE VANE 
Manuálne vzduchové tlačidlá  
Manuálne napúšťanie vody keramické, nerezové ventily
(E1) - 7" dotykový farebný displej, programy, servisné menu, návod na obsluhu
Zobrazovanie reálneho dátumu a času
Automatické plánovanie servisnej prehliadky
Automaticky riadený proces podávania procedúr
Zabudované programy● / 5
Ľubovoľné množstvo vlastných programov● / 25
Séria až do 5 programov
Manuálne vypúšťanie do kanalizácie
Hygienická sprcha
PODÁVANIE PROCEDÚR 
(SM) - subaquálna masáž s prisávaním vzduchuo
Elektronický tlakomer tlaku v masážnej hadici 
Analógový tlakomer tlaku vody v masážnom systém/ v masážnej hadici● - so SM
Elektroliečba- galvanické, diadynamické, farradayove prúdy
Elektródy●/9
VYBAVENIE 
Nerezové čerpadlo● - so SM
Elektromagnetická úprava vody o
Úplné odvodnenie hydromasážneho systému
Nerezové prvky ovladania vane (ovládače ventilov, džiak sprchy, vtok do vane)
Schodík dvojstupňový
Nerezové zábradlie k schodíkuo
Stabilizačná podpera pre zábradlieo
Výškovo nastaviteľné nohy
Nafukovací límeco
  
● - štandardné vybavenie, o - doplnkové vybavenie

Dokumenty

PDF

Leták A4

Copyright © 2016 Chirana Progress, s.r.o.

Všetky práva vyhradené.